Medicínské obory

Balneologie Balneologie snad prožije renesanci, je to lékařský obor, který má dlouhou tradici u nás. Karel IV. založil Karlovy Vary už v roce 1350. Je škoda, že rozmach lázeňského lékařství je dnes tlumen. Možná pomůže UNESCO. Hodlá nad několika světovými lázněmi držet patronát formou zařazení některých evropských lázeňských měst na seznam světového dědictví. Mohly by tam být Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Z těch cizích pak ještě francouzské Vichy, možná německý Baden Baden a po jednom lázně britské, belgické a italské. 
eHealth a telemedicína I takové obory jako je eletronizace zdravotnictví a dálková komunikace s pacienty přes facebook, skype a další aplikace, má své historické kořeny. Nebyla to pravá telemedicína, ale kupř. kouřové signály šamanů byly historicky předchůdcem. Vlastní eHealth má historii krátkou, poprvé byl tento termín použit v roce 2000. Více je v učebnici tady.