Elena Kukurová

Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.

Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. (* 18. 5. 1942, †14. 11. 2013) byla průkopnicí a jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti eHealth a telemedicíny, její aktivity v těchto oblastech výrazně předběhly dobu. Publikovala víc než pět set vědeckých a odborných publikací z lékařské fyziky a biofyziky, teorie vyučování, elektronizace zdravotnictví a fototerapie, je autorkou a spoluautorkou mnoha učebních textů pro studenty lékařské fakulty.

Její profesní život je spjat s Lékařskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, s Katedrou lékařské fyziky a nukleární medicíny, která byla později přejmenována na Katedru biofyziky a dnes nese název Ústav lékařské fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny. V rámci své profesionální dráhy zde prošla množstvím pracovních pozic, začínala jako dobrovolnice, dále působila jako asistentka, odborná asistentka, tajemnice ústavu, zástupkyně vedoucího katedry a nakonec v letech 1990 – 1997 a 2003 – 2013 jako vedoucí ústavu.

Již v roce 1978 uspořádala první Dny lékařské biofyziky, založila tak tradici, která trvá dodnes, a to nejen v Bratislavě. Kromě toho byla jedním z iniciátorů vzniku Společnosti lékařské fyziky a biofyziky a Společnosti biomedicínského inženýrství a medicínské informatiky Slovenské lékařské společnosti. V obou společnostech dlouhá léta aktivně působila.

Od roku 2006 ve spolupráci s organizátory mezinárodní zdravotnické výstavy Incheba Expo Slovmedica byla garantem a organizátorem mezinárodních konferencí „Celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů, hasičských záchranářů a edukace pacienta“ a „Mezinárodních konferencí Evropské asociace pro fototerapii“. Od roku 2012 byla prezidentkou Evropské asociace pro fototerapii. V rámci svého zájmu o fototerapii spolupracovala mimojiné se společností Biotherapy, která se na fototerapii specializuje. Působila zde jako odborný garant vzdělávacího semináře pro soustavné vzdělávání spolupracovníků společnosti.

Kromě fototerapie se zabývala také dalšími druhy terapií, do portfolia jejího zájmu se řadila například muzikoterapie, podílela se na vzniku publikace o léčebné pedagogice.

Prof. MUDr. Elena Kukurová – Sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu

http://www.streda.sk/lekarska-fakulta-uk/

© 2024: znamy-lekar.cz | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress