Miroslav Plzák

Doktor Plzák byl veřejnosti znám hlavně jako publicista a bavič, muž, který rozdával svá moudra na téma manželských vztahů. Dokonce byl znám jako dramatik. Přestože je často spojován s lehkou múzou, byl tento lékař významným odborníkem a vědcem, byl například autorem desítek vědeckých prací z oboru psychiatrie.  

Miroslav Plzák se narodil 25. srpna 1925 a zemřel 13. listopadu 2010. Jeho knihy jako Manželské džudo, K lásce připraven, K manželství připraven a Do nepohody připraven patří ke klasickým dílům na téma partnerské a manželské soužití. Pracoval zprvu v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, od roku 1959 byl lékařem na psychiatrické klinice Fakulty všeobecného lékařství Karlovy univerzity a v roce 1964 se stal jejím primářem. 

Byl aktivním propagátorem krizového poradenství a už v roce 1964 vybudoval jeden z prvních telemedicínských počinů u nás: založil v Praze první linku důvěry. Byla to první taková služba v celém socialistickém bloku. Linka pro něj byla inspirací i v jeho vlastní tvorbě, protože jako psychoterapeut zjistil, že 80% volajících se zajímá o řešení manželských problémů. 

Péče o duševní zdraví poskytovaná na dálku je známá již z minulosti. Jedná se především o různé krizové telefonní linky. Ty existují jak pro děti, tak pro dospělé. Nabízejí anonymní telefonický kontakt pro rozhovor o aktuálních problémech vyžadujících neodkladné nebo naléhavé řešení. Na těchto linkách obvykle pracují psychologové, pedagogové nebo sociální pracovníci. Může se na ně obrátit nejenom člověk trpící psychickou chorobou, ale také například rodinní příslušníci či kamarádi pacienta. (z publikace autorů Leoš Středa, Karel Hána: e Health a telemedicína, vydané nakladatelstvím Grada v roce 2016).

© 2024: znamy-lekar.cz | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress