Obezitologie

Protože často dochází k mýlkám ohledně obezitologie, zde je přehled jednotlivých specializací. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče je lékařský nástavbový obor, který se zaměřuje na prevenci a léčbu nemocných lidí. Existuje i specializační vzdělávání pro lékaře v rámci České lékařské komory (nejde tedy o lékařskou specializaci) Umělá výživa a metabolická péče. Tuto licenci uděluje ČLK na základě vyjádření Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Tito lékaři používají označení jako nutricionisté a jsou oprávněni pacientům předepisovat enterální a parenterální výživu a vykazovat s tím spojené výkony pro úhradu pojišťovnou.
Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Absolvoval vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání v oboru.
Nutriční specialista je nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vysokoškolské vzdělání, jde o navazující magisterské studium, které organizují některé lékařské fakulty.
Výživový poradce, nutriční poradce  nepotřebuje k výkonu svého povolání žádné vzdělání. Proto nesmí výživový poradce pracovat s nemocnými lidmi (podle definice WHO je obezita nemoc, v mezinárodní klasifikaci nemocí má kód E 66), takže je sporné, komu se může věnovat. Obor není definován, proto si poradci přisuzují zabývat se zdravou životosprávou a poradenstvím v oblasti výživy výhradně u zdravých lidí. Obvykle mají potvrzení o  návštěvě kurzů, seminářů, různých forem vzdělávání zaměřené na tuto tematiku, apod. Ale z hlediska živnostenského zákona jde o živnost volnou, tedy ani kurzy nejsou podmínkou. 

Nebezpečný svět kalorií
audiokniha
videokniha

Mezinárodní lékařské sympozium Obezni.cz propojilo telemostem univerzitní a odborná pracoviště ve 3 zemích v Česku, na Slovensku a na Filipínách. Pod textem najdete přednášky ze sympozia, další informace jsou zde: https://obezni.webnode.cz/

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.: Zahájení sympozia
Mgr. Ivan Bencze: Edukace obézních prostřednictvím televize
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.: Pacientům s arteriální hypertenzí a obezitou by neměl stačit jen lékařský tlakoměr
P. R. A. M. Santos: Vzdělávání obézních
Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.: Lymfatická vakuová drenáž
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA: Poruchy metabolizmu lipidů a obezita
Petra Brunclíková, DiS: Redukce váhy v Lázeňské léčebně Mánes
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.: Etiopatogeneze obezity
prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.: Kritické momenty aktivace dětské obezity
MUDr. Marie Skalská, PhDr. Iva Málková: Kognitivně behaviorální terapie nadváhy a obezity
Ing. Luboš Kvíčala: Ekonomické aspekty obezity
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: eHealth a telemedicínský monitoring obezity
Markéta Bednaříková, DiS: Léčba obezity v Dětské léčebně Křetín
MUDr. René Vlasák z Centra preventivní medicíny Prevence: Typologie obezity
© 2024: znamy-lekar.cz | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress