Virginia Apgar(ová)

Byla první Američankou s profesorským titulem z prestižní Kolumbijské univerzitě, která má svůj kampus v New Yorku. Ve světě ji však mnohem více proslavilo apgar skóre, což je bodovací test používaný k orientačnímu posouzení zdravotního stavu novorozence bezprostředně po narození. Apgar skóre se skládá ze tří čísel (například 9 – 9 – 10). Jednotlivá čísla získá neonatolog součtem hodnot sledovaných kríitérií novorozence  zjištěných v první, páté a desáté minutě života dítěte. Sleduje se puls, dech, svalové napětí, reakce na podráždění a zabarvení kůže. Porodník hodnotí každé kritérium  nulou až dvěma body. Čím nižší hodnoty, tím je stav dítěte méně příznivý. Standardní stav je rozmezí  8 až 10 bodů. Novorozenec s méně než 5 body vyžaduje okamžitou lékařskou péči, rozmezí 5 až 7 bodů vyjadřuje potřebu lékařské péče, ale méně naléhavou. Apgar skóre paní doktorka Apgarová vypracovala v roce 1952 a v roce 1953 opublikovala. Dnes je běžnou součástí neonatologie. Název testu nezavedla sama dr. Apgarová. Až 10 let po  jeho opublikování získal tento test jméno po své tvůrkyni díky jejímu kolegovi Josephu Butterfieldovi. To byl americký pediatr, který takové označení začal publikovat. Použil vtipně příjmení dr. Apgarové jako mnemotechnickou pomůcku. Tu vidíte na obrázku vpravo dole, je samozřejmě srozumitelná jen v angličtině.

© 2024: znamy-lekar.cz | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress