Smith – Stone – Perkins

Doktoři Smith, Stone, Perkins ošetřují osteomyletidu Josepha Smithe

Smith, Stone a Perkins. To není jedno jméno, ale jsou to jména tří chirurgů, kteří se zasloužili o záchranu dolní končetiny Josepha Smitha, zakladatele Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů1). Někdy se této církvi říká Mormoni. Ve světě jsou známí pod zkratkou LDS (Latter-days Saints, což znamená Svatí posledních dnů).  Jména lékařů Smitha, Stone a Perkinse patří do životopisu dětských let zakladatele Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Joseph Smith se v dětství nakazil skvrnitým tyfem. Ačkoli se během dvou týdnů uzdravil, následkem byla osteomyelitida, bolestivá infekce kosti dolní končetiny. Zdálo se, že bude nutná amputace. Ošetřující lékař dr. Stone si přivedl kolegy dr. Cyruse Perkinse2) a doktora Nathana Smithe3). Konzílium vidělo v amputaci nehojící se končetiny jedinou cestu, jak zachránit pacientův život.  Josephova matka přemluvila dr. Stonea, aby zkusil provést ještě jednu operaci, při níž by lékař vyštípl napadené části kosti. Na tehdejší dobu naprosto nová technika byla riskantní.  dosud málo prověřená experimentální operace. Tři lékaři po krátké poradě souhlasili Operace proběhla bez jakýchkoli anestetik či řádného zdravotnického vybavení. Joseph, který odmítl nechat se přivázat k posteli nebo se napít kořalky, jež by otupila jeho bolesti. Přetrpěl operaci v náručí svého otce. Joseph Smith se uzdravil a ačkoli poté asi tři roky chodil o berlích a po zbytek života nepatrně kulhal, žádné další následky tato nemoc nezanechala. 


1) Popularitu přinesla Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů polygamie. Vycházela z Bible, podle které mnohoženství praktikoval již biblický Abrahám.I Joseph Smith žil polygamně a učil tak žít i své věřící. Když však chtěl mormonský Utah vstoupit do USA, museli Svatí posledních dnů polygamii zrušit. Ne všichni zradili učení svého zakladatele. 2) Cyrrus Perkins (1778-1849), žák Nathana Smithe a pozdější profesor na Smithem založené Lékařské fakulty v Dartmouth.3) Nathan Smith (1762 – 1829) byl jedním z nejznámějších a uznávaných lékařů americké Nové Anglie. Absolvent Harvardu, později zkušený chirurg, učitel, spisovatel a praktik. Byl zakladatelem několika lékařských fakult v USA, mj. i Lékařské fakulty v Dartmouth.

© 2024: znamy-lekar.cz | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress