Smith - Stone - Perkins

Smith, Stone a Perkins. To není jedno jméno, ale jména 3 doktorů, kteří se zasloužili o záchranu dolní končetiny Josepha Smitha, zakladatele Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Někdy se jim říká Mormoni. 
Joseph Smith, zakladatel církve se v dětství nakazil skvrnitým tyfem. Ačkoli se během dvou týdnů uzdravil, kost v jeho noze napadla bolestivá infekce. Když se nepodařilo infikované místo vyčistit, lékař trval na tom, že se noha bude muset amputovat. Josephova matka přemluvila lékaře, aby zkusil provést ještě jednu operaci, při níž by lékař vyštípl napadenou část kosti, a to zcela bez jakýchkoli anestetik či řádného zdravotnického vybavení. Joseph, který odmítl nechat se přivázat k posteli nebo se napít kořalky, jež by otupila jeho bolesti, přetrpěl operaci v náručí svého otce. Joseph se uzdravil a ačkoli poté asi tři roky chodil o berlích a po zbytek života nepatrně kulhal, žádné další následky tato nemoc nezanechala.