Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Prosociální, antisociální a neutrální či nestranné chování jsou témata, která se často skloňují v souvislosti s působením různých medicínských a zdravotních organizací. Je dobře si uvědomit, že ne vždy musí jít o prosociální status a přesto jde o organizaci prospěšnou.  Typickým představitelem neutrálního či nestranného chování je postoj organizací typu Červený kříž a Červený půlměsíc (ČK&ČP). Červený kříž a Červený půlměsíc nesmějí diskriminovat národnostně, nábožensky, z důvodu rasy či politického názoru či třídního postoje. Navíc organizace nikdy nesmí stranit žádnému účastníku konfliktu. Tato pravidla patří mezi sedm základních principů, jak je uvádí Statut Mezinárodního hnutí ČK&ČP: „Aby si Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce uchovalo důvěru všech, neúčastní se nikdy na nepřátelských akcích ani na sporech politického, náboženského, rasového či ideologického rázu.“ [1][1] Překlad z angličtiny: In order to continue to enjoy the confidence of all, the Movement may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious or ideological nature. Uvedeno v dokumentu Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement (Status Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Čeveného půlměsíce) v Ženevě v roce 1986.