Osobnosti medicíny

Představujeme významné lékaře v naší a světové historii. Mezinárodního věhlasu dosáhl z našich Jan Evangelista Purkyně, také Jan Janský, u nás je dobře znám profesor Josef Thomayer.  Z významných jmen zahraničních věnujeme pozornost nejen zakladatelům medicíny, jako Avicenna, Hippokratés, ale také u nás možná méně známým, za to v zahraničí významným lékařům, jako José Rizal, oftalmolog a národní hrdina Filipín. Potom je možná dobře vědět, že řada lékařů se proslavila mimo svůj medicínský obor jako Vladislav Vančura či Josef Nesvadba nebo Ivan Hálek, známí jako spisovatelé či Emil Holub, známý jako cestovatel nebo Eduard Haken, kterého všichni znají jako operního pěvce. Také Miloš Sovák je znám hlavně jako speciální pedagog. Nemusíme do hluboké historie, k lékařským celebritám posledních let patří zejména Miroslav Plzák, Rajko Doleček, Radim Uzel, Josef Koutecký, Leoš Středa, Cyril Höschl, Jan Cimický, Roman Šmucler nebo Josef Švejcar.